Nasi licencjonowani inspektorzy specjalizują się w dostarczaniu różnego rodzaju Opinii Technicznych. Zajmujemy się także certyfikacją budynków w systemach BREEAM i LEED. Jesteśmy gotowi wspierać deweloperów i najemców w procesie projektowania i budowy zielonych budynków. Oferowane przez nas Doradztwo Techniczne jest wykorzystywane w codziennych działaniach operacyjnych zarządców nieruchomości, w transakcjach kupna-sprzedaży, wycenach, jak również przy relokacjach, np. w procesie oceny oferowanych warunków najmu.

Nasze usługi z zakresu doradztwa technicznego to:

  • Audyt budynków i certyfikacja
  • Audyty i inspekcja kluczowych elementów budynku takich jak fasada i ciągi komunikacyjne
  • Audyty termoizolacyjności (tworzenie obrazów termicznych oraz raportowanie)
  • Certyfikacja BREEAM i LEED
  • Doradztwo dotyczące rozwiązań zrównoważonego budownictwa i energooszczędności
  • Mapowanie oraz naprawa uszkodzeń
  • Pozycjonowanie rynkowe budynków oraz doradztwo związane z repozycjonowaniem
  • Szacowanie kosztów oraz przepływów strumieni pieniężnych związanych z utrzymaniem nieruchomości w 10 letniej prognozie
  • Wyceny kosztowe na potrzeby ubezpieczenia.