Pełnimy funkcję głównego wykonawcy kompleksowych usług budowlanych działającego w otwarty i przejrzysty sposób. Zwykle kierujemy się zasadą ‘open book’ polegającą na bieżącej współpracy wykonawcy z zamawiającym, ale w przypadku gdy priorytetem jest stabilność kosztów możemy zaproponować z góry określoną ofertę ryczałtową.

Korzystając ze sprawdzonych rozwiązań z pełnym wsparciem własnego zespołu architektów i inżynierów jesteśmy w stanie zapewnić najlepszą jakość i funkcjonalność każdej powierzchni. Nasi koledzy z zespołu Global Workplace Solutions dysponują bogatym doświadczeniem w instalacjach technicznych i możemy na nich polegać przy instalowaniu systemu HVAC, instalacji elektrycznej oraz innych usługach.

Oferujemy w pełni zintegrowane usługi związane z projektowaniem, obsługą transakcji, zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości.
Nasze priorytety to zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kluczowe obszary

  • Prace naprawcze
  • Prace wykonawcze powierzchni biurowych i handlowych dla właścicieli oraz najemców
  • Prace wykończeniowe powierzchni magazynowych oraz przemysłowo - logistycznych
  • Instalacje mechaniczne i elektryczne