Doradztwo Deweloperskie

CBRE wspiera właścicieli nieruchomości w wypracowaniu rozwiązań, mających wygenerować najwyższe przychody z inwestycji.

Doradztwo i Badania Rynku

Nasz zespół codziennie zajmuje się pozyskiwaniem najświeższych informacji na temat rynku biurowego, handlowego, przemysłowo-logistycznego oraz inwestycyjnego.

Doradztwo kapitałowe

Dysponujemy niezależnym i wiodącym w branży doradztwem w zakresie rynków kapitałowych, popartym niezrównaną wiedzą finansową i ogólnym zrozumieniem zasobów rynku.

Doradztwo Techniczne i Due Diligence

Oferowane przez nas Doradztwo Techniczne jest wykorzystywane w codziennych operacyjnych działaniach zarządców nieruchomości, w transakcjach kupna-sprzedaży, wycenach, jak również przy relokacjach.

Facility Management

Utrzymamy budynek w dobrym stanie dzięki wysokiej jakości usłudze „facility management”, regularnym inspekcjom oraz stałej proaktywnej ekspertyzie technicznej.

Inicjatywy Pro-ekologiczne

Wdrażamy pro-ekologiczne inicjatywy by bardziej wydajnie zarządzać nieruchomościami Naszych klientów.

Investment Properties

CBRE to czołowy doradca w zakresie sprzedaży i nabywania nieruchomości inwestycyjnych.

Inwestycje w sektorze hotelowym

Oferujemy kompleksowe i wyspecjalizowane usługi skoncentrowane na wspieraniu rozwoju i sukcesu naszych klientów, przy jednoczesnej maksymalizacji wartości ich inwestycji hotelowych.

Korporacyjne rynki kapitałowe

Doradztwo w zakresie monetyzacji i strukturyzacji wynajmu, a także wsparcie dla projektów konsolidacyjnych lub relokacji, które obejmują zbywanie wszelkich typów nieruchomości na potrzeby istniejących alternatywnych nieruchomości, lub nawet finansowanie nowych projektów.

Najem dla Inwestorów

Opracowujemy kompleksowe strategie najmu, które umożliwiają maksymalne wykorzystanie wartości nieruchomości komercyjnych wszystkich typów, w tym lokali biurowych, powierzchni przemysłowo-logistycznych oraz handlowych.

Obsługa spółek celowych i księgowość

CBRE oferuje pełną obsługę księgową spółek celowych zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami.

Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych

Inwestujemy w narzędzia, procesy i systemy kontroli zmierzające do ulepszenia naszej obsługi kosztów eksploatacyjnych.

PR i Marketing

Tworzymy i wdrażamy plany marketingowe, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie nieruchomości, którymi zarządzamy.

Projektowanie Architektoniczne

Skuteczny i dobrze dobrany projekt wnętrza może wpłynąć na produktywność pracowników i oszczędności związane z utrzymaniem nieruchomości.

Raportowanie i Ocena

Raporty CBRE są zawsze dostosowywane do aktualnych wymagań Klienta.

Relacje z Najemcami

Jesteśmy w stałym kontakcie z najemcami informując ich o wszelkich zmianach związanych z zarządzanymi przez nas nieruchomościami.

Wnętrza

Korzystając ze sprawdzonych rozwiązań i pełnego wsparcia własnego zespołu architektów i inżynierów jesteśmy w stanie zapewnić najlepszą jakość i funkcjonalność Waszej nowej powierzchni.

Wyceny

CBRE wykonuje wyceny przedmiotowych nieruchomości zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi zasadami wyceny oraz wytycznymi zawartymi w standardach opublikowanych przez Królewski Instytut Rzeczoznawców Majątkowych (RICS) oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFVA).

Zarządzanie dochodami z projektu

Zarządzanie projektem i kosztami

Zarządzanie projektami i kosztami jest naszą kluczową linią biznesową. Oferujemy usługę wykańczania powierzchni biurowych, jak również wspieramy deweloperów w procesie budowlanym.

Zarządzanie płatnością czynszów