Dział zarządzania portfelem nieruchomości (Portfolio Services ) firmy CBRE gromadzi skonsolidowane i dokładne dane dotyczące Twojego portfela nieruchomości, a także świadczy kompleksowe usługi w zakresie księgowości najmu i zarządzania nieruchomościami.

Dysponujemy bezkonkurencyjnym doświadczeniem w zakresie zarządzania zarówno pojedynczymi nieruchomościami jak i portfelami nieruchomości, a nasz liczący ponad 750 osób na całym świecie zespół ds. usług w zakresie portfela (Portfolio Services) zarządza 135 000 umów najmu o łącznej wartości czynszu 6,9 mld USD rocznie na rzecz czołowych światowych firm.

Po zleceniu nam zarządzania płatnościami czynszowymi i obligacjami portfela nasz zespół jest w stanie wygeneruje oszczędności, zredukuje ryzyko i będzie zajmował siękontaktami z właścicielem i podnajemcą w Twoim imieniu, tak abyś mógł skupić się na najważniejszych celach biznesowych Twojej firmy.

Oszczędności i efektywność w zakresie zarządzania portfelem

Dzięki naszej szczegółowej analizie danych i dogłębnej wiedzy stworzymy przejrzysty obraz Twojego portfela nieruchomości, a ponadto usprawnimy zarządzanie nieruchomościami poprzez udostępnienie narzędzi do śledzenia wyników i bieżących działań.

Korzystając ze skutecznych narzędzi analitycznych, nasi eksperci pomogą Ci w zidentyfikowaniu obszarów efektywności, jednocześnie dostosowując nieruchomość do rodzaju działalnościfirmy. Proces ten zwykle przynosi naszym klientom oszczędności na poziomie ok. 20%.

Poprzez zmniejszenie ryzyka związanego z niedotrzymywaniem najważniejszych terminów oraz zapewniając pełną ściągalność należności czynszowych za wszystkie zobowiązania związane z najmem, ogółem firma CBRE wygenerowała oszczędności na poziomie 55 mln GBP dla swoich klientów korporacyjnych.

Nasz zespół ds. usług w zakresie zarządzania portfelem (Portfolio Services) świadczy następujące usługi:

  • Zarządzanie danymi/zarządzanie najmem – wprowadzamy i stosownie modyfikujemy informacje dotyczące całego Twojego portfela w pojedynczej bazie danych. Będziesz mógł od razu uzyskać dostęp do istotnych informacji związanych z Twoją nieruchomością, w tym rodzaju najmu i nieruchomości, długości umowy najmu, najważniejszych dat i kiedy można je zmienić. 
  • Księgowość dla klientów – nasza pełna usługa księgowości najmu i w zakresie nieruchomości obejmuje rachunki zobowiązań i należności. Dopilnujemy uiszczania opłat dotyczących zakontraktowanych nieruchomości, takich jak opłaty czynszowe, koszty obsługi i ubezpieczenie. Nasz zespół zarządza również całą księgowością najmu – płatnościami związanymi z nieruchomością dokonywanymi przez najemców, dokładnymi budżetami i planami biznesowymi oraz audytami czynszu i opłat eksploatacyjnych. 
  • Zarządzanie nieruchomością – usługa oferowana głównie w Wielkiej Brytanii; możemy zarządzać Twoimi operacyjnymi i kontraktowymi relacjami z właścicielami i najemcami.