Usługa strategicznego zarządzania zmianą CBRE powstała w odpowiedzi na rosnący popyt ze strony klientów korporacyjnych na nowoczesne doradztwo nieruchomościowe, w którym rozwiązania dotyczące nieruchomości to jedne z szeregu możliwych rozwiązań  wspierających długofalowe ambicje strategiczne. W takim podejściu niezbędną jest świadomość silnych zależności pomiędzy strefami operacyjną, ekonomiczną i kultury organizacji. Zakładamy również, że budowa pozycji na współczesnym burzliwym rynku, wiąże się z koniecznością wbudowania aspektu elastyczności w długofalową strategię biznesową, co może skutkować koniecznością podjęcia inicjatyw zmian we wszystkich wspominanych obszarach.
W ramach usługi strategicznego zarządzania zmianą łączymy perspektywy:

 • Przyszłości: analizujemy trendy związane z budowaniem elastycznych organizacji
  i nowoczesnych przestrzeni pracy,
 • Wieloletnich doświadczeń: wiemy jak decyzje dotyczące nieruchomości wpływają na wyniki biznesowe, zwiększając lub redukując ludzką satysfakcję, zaangażowanie i produktywność. Wiemy również, że pozytywne zmiany
  w kluczowych obszarach: nieruchomości i pracownicy wpływają w największym, stopniu na efektywność biznesową.

Eksperci strategicznego zarządzania zmianą CBRE wspierają organizację od najwcześniejszych etapów kreowania strategii biznesowej oferując:

 1. Wiedzę rynkową pozwalającą na wykreowanie wizji optymalnego modelu elastyczności
 2. Diagnozę potencjału strategicznej elastyczności organizacji 
 3. Rekomendacje dotyczące zmian w obszarach kulturowych, operacyjnych, ekonomicznych
 4. Wsparcie w implementacji wybranych projektów transformacyjnych:
  • Zmian w obszarze kultury organizacji np. budowanie elastycznej kultury (w tym programy rozwoju kompetencji zespołowych i indywidualnych)
  • Wdrożenia nowych strategii (w tym nowe strategie środowiska pracy w ramach projektów re-aranżacyjnych/ relokacyjnych)  
  • Restrukturyzacji i rekonstrukcji procesów operacyjnych związanych
   z koniecznością zmian w zakresie sposobu pracy i współpracy

Kluczowe korzyści dla organizacji:

 • Kultura organizacji jako źródło efektywności biznesowej w burzliwym środowisku
 • Spójność zarządzania procesami zmian w ramach i pomiędzy strefami: kultury organizacyjnej, operacyjną i ekonomiczną
 • Implementacja projektów zmian w najkrótszym możliwym czasie i z oczekiwaną stopą zwrotu.