Kontrola oraz najwyższa jakości doradztwa

Gwarantujemy kompleksowe usługi doradztwa na najwyższym poziomie, po konkurencyjnych, rynkowych cenach. Do każdego z projektów podchodzimy indywidualnie i zobowiązujemy się do ich realizacji w uzgodnionym terminie i budżecie. Wydajne i certyfikowane procesy (ISO 14001, ISO 9001) oraz profesjonalna weryfikacja kosztów zapewniają holistyczny przegląd wszystkich ponoszonych wydatków. Zaangażujemy Cię we wszystkie aspekty projektu, aby pomóc Ci podejmować świadome decyzje.

Właściwe i odpowiedzialne zarządzanie projektem jest gwarancją jego skutecznej realizacji

Z ponad 20-letnim doświadczeniem w dostarczaniu i zarządzaniu projektami, jak nikt rozumiemy wagę właściwie przygotowanego harmonogramu, przejrzystego monitorowania jego realizacji, procedury odbiorowej oraz bezpieczeństwa na budowie. Nasi wysoko wykwalifikowani kierownicy robót przygotowują przejrzystą i dobrze rozplanowaną strukturę projektu, czuwają nad harmonogramem jego realizacji, zarządzają budżetem i raportują o postępach. Te informacje są dla Klienta dostępne online i mogą być przeglądane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszego Internetowego Systemu Zarządzania Projektami (przy zachowaniu zasad poufności). Umowy o szczegółowym zakresie usług (SLA), gwarantują wysoką jakość realizacji projektu oraz zabezpieczają przed nieprzewidzianym ryzykiem. Standardowe listy kontrolne (checklists) są każdorazowo indywidualnie opracowywane, a usługi relokacji są dostosowane do wewnętrznych procedur Klienta.

Świetny początek w nowej lokalizacji

Relokacja do nowego biura musi zostać przeprowadzona w sposób doskonale zaplanowany i sprawny, w celu uniknięcia niedogodności dla pracowników. Dzięki liście kontrolnej, harmonogramowi prac oraz instrukcjom dla pracowników zapewniamy płynne przejście do nowego miejsca pracy, przy zachowaniu stałego kontaktu z pracownikami w trakcie całego procesu. To gwarantuje efektywne zarządzanie zmianą, w którą wdrożeni zostaną wszyscy pracownicy, świadomi każdego etapu postępujących prac.