Nasi licencjonowani architekci i planiści przestrzenni pracują nad projektami od fazy koncepcyjnej i wariantów zagospodarowania aż do projektu wykonawczego.

Nasze usługi:

  • Koncepcja architektoniczna oraz wstępne aranżacje powierzchni (tzw. Testfits)
  • Projekt architektoniczny oraz projekt wykonawczy
  • Szkice i koncepcje zagospodarowania wnętrza