Dział Integrated Laboratory Solutions (iLS) firmy CBRE dostarcza szeregu czołowych, innowacyjnych rozwiązań, służących do optymalizacji działań laboratoryjnych kluczowych dla biznesu, poprawy wydajności, dostępności środków i czasu pracy, redukcji kosztów i ryzyka oraz wygospodarowania większej ilości czasu na badania i osiągnięcia naukowe.

Jako dostawca kompleksowych, zintegrowanych usług laboratoryjnych, zespół iLS zarządza szeroką gamą kluczowych narzędzi laboratoryjnych i analitycznych na całym świecie, z których znaczna część znajduje się w istotnych obszarach wymagających stosowania branżowych dobrych praktyk. W sektorze farmaceutycznym nasi eksperci współpracują obecnie z wieloma czołowymi międzynarodowymi firmami.

Świadczymy usługi bazujące na modelu łączącym rozwiązania własne, jak i zarządzanie odpowiednimi producentami / fachowymi dostawcami sprzętu w celu stworzenia skrojonego na miarę rozwiązania, które pomaga każdemu klientowi osiągnąć odpowiednie wyniki. Zespoły iLS CBRE są w stanie wspierać klientów ze wszystkich sektorów, w których prowadzi się badania naukowe, prace rozwojowe oraz testy zgodnie z restrykcyjnymi przepisami, w tym z takich branż, jak nauki przyrodnicze, ochrona zdrowia, przemysł naftowy i gazowy, usługi środowiskowe, żywność i napoje, przemysł chemiczny/agrochemiczny, produkcja przemysłowa, edukacja i działalność muzealna.

Nasi eksperci nie tylko zapewniają kompleksowe wsparcie, zarówno operacyjne, jak i z zakresu kontroli jakości i zgodności z normami, które jest nieodzowne, aby sprostać najważniejszym wymogom otoczenia regulacyjnego, lecz także świadczą szeroki wachlarz usług laboratoryjnych, które przyniosą wartość dodaną Twojej firmie.

Kompleksowe i w pełni zintegrowane usługi laboratoryjne

U podstaw naszego działania leży zróżnicowana oraz w pełni zintegrowana oferta usług, które obejmują cały cykl eksploatacji laboratorium. Może to dotyczyć projektowania, budowy, lokalizacji, reorganizacji i modernizacji, jak i codziennych działań: od konserwacji, napraw, kalibracji, analizy, kwalifikacji i walidacji wysokiej klasy aparatury laboratoryjnej aż po czyszczenie szkła/autoklaw, zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi, zarządzanie pomieszczeniami gospodarczymi i gospodarkę odpadami, konfigurację sprzętu/aparatury, przygotowanie podłoży, optymalizację metod oraz wsparcie z zakresu robotyki/automatyzacji.

Sięgamy po różne rozwiązania technologiczne oraz współpracujemy z różnymi dostawcami, dlatego doradzamy obiektywnie w oparciu o wiedzę i doświadczenie wynikające ze współpracy z laboratoriami na całym świecie.

Optymalizacja działalności i zapewnienie większej ilości czasu na pracę naukową

Oprócz oferowania wsparcia dla urządzeń laboratoryjnych (Laboratory Instrument Support, LIS), technicznych usług laboratoryjnych (Technical Laboratory Services, TLS) oraz ogólnych usług laboratoryjnych (General Laboratory Services, GLS) nasz zespół iLS świadczy szereg dodatkowych specjalistycznych usług przeznaczonych dla laboratoriów, które przekładają się na lepsze wyniki operacyjne naszych klientów, co oznacza, że ich firmy mogą skupić się na działalności naukowej.

Do usług tych należą:

  1. Zarządzanie zaopatrzeniem i wieloma dostawcami: wykwalifikowani specjaliści ds. zarządzania zaopatrzeniem laboratoryjnym i łańcuchem dostaw gwarantują rozwiązania mające na celu optymalizację kosztów
  2. Doradztwo w zakresie zarządzania danymi: inteligentne narzędzia analityczne i klasy business intelligence, a także specjalistyczna wiedza z zakresu zarządzania cyklem eksploatacji zasobów stworzone w celu poprawy stopnia wykorzystania i sprawności sprzętu
  3. Zarządzanie programami i innowacje: nasz zespół wykwalifikowanych kierowników projektów skupia się na wspieraniu najważniejszych programów laboratoryjnych naszych klientów, w tym relokacji i reorganizacji laboratoriów oraz innowacyjnych inicjatywach generujących wartość dodaną.
  4. Zaangażowanie klienta: specjalnie dostosowane do wymagań klienta role i programy pomagają stymulować wysokie zaangażowanie interesariuszy w skomplikowanych środowiskach naukowych. Obejmuje to wdrożenie ról koordynatorów naukowych w laboratoriach, którzy wspierają społeczności naukowe naszych klientów i pomagają im w przyspieszeniu ważnych działań badawczo-rozwojowych.