Branża naftowa i samochodowa

Świadczymy kompleksowe usługi właścicielom i dzierżawcom stacji benzynowych, salonów samochodowych, parkingów i innych obiektów przydrożnych.

Centra danych

Dostarczamy szeroki wachlarz w pełni zintegrowanych rozwiązań dla centrów danych.

Energia i zrównoważony rozwój

CBRE opracowuje rozwiązania, które nie tylko znacznie poprawią wydajność energetyczną, ale też wygenerują realne oszczędności dla Twojej firmy.

Hotele

Oferujemy globalne spojrzenie i indywidualnie dobrane rozwiązania opracowane przez doświadczonych konsultantów, którzy specjalizują się w sektorze hotelowym.

Laboratories

CBRE dostarcza szereg innowacyjnych rozwiązań, służących do optymalizacji działań laboratoryjnych kluczowych dla biznesu, dotyczących poprawy wydajności, dostępności środków i czasu pracy, redukcji kosztów i ryzyka oraz wygospodarowania większej ilości czasu na badania i osiągnięcia naukowe.

Powierzchnie biurowe

Idealnie łączymy interesy właścicieli i najemców poprzez pośredniczenie w zawieraniu transakcji dotyczących powierzchni biurowych.

Powierzchnie handlowe

CBRE oferuje strategiczne podejście, trafne doradztwo oraz kompleksową obsługę transakcji na rynku handlowym.

Powierzchnie przemysłowo-logistyczne

Świadczymy kompleksowe usługi dla inwestorów, deweloperów i najemców nieruchomości przemysłowych i logistycznych poparte najlepszymi na rynku danymi i badaniami.