Wycena to podstawa każdej decyzji finansowej, jaką podejmuje inwestor, najemca lub właściciel nieruchomości.

Firma CBRE jest liderem w wycenach nieruchomości komercyjnych. Wyceniamy wszelkiego rodzaju nieruchomości – gruntowe, biurowe, handlowe, magazynowe, przemysłowe, hotelowe i mieszkaniowe.

Wyceniamy nieruchomości na różne potrzeby – na potrzeby zabezpieczenia kredytu, księgowości, sekurytyzacji, fuzji i przejęć.

Nasi wykwalifikowani eksperci nie tylko przeprowadzają wyceny, ale także doradzają przy transakcjach na rynku kapitałowym. Dzięki wiedzy o rynkach lokalnych oraz międzynarodowych, nasz zespół jest w stanie dokładnie zrozumieć potrzeby każdej firmy i inwestycji w różnych sektorach rynku nieruchomości. Do naszych klientów należą między innymi największe banki, firmy deweloperskie, fundusze inwestycyjne, instytucje państwowe oraz klienci indywidualni.

W dziale wycen stale doskonalimy swoje usługi - jesteśmy pionierami w tworzeniu nowych rozwiązań technologicznych.

Wszystkie nasze wyceny opierają się na szczegółowych i wiarygodnych informacjach o rynku. Jako czołowa firma doradcza w branży nieruchomości komercyjnych dysponujemy obszerną bazą danych, a także badaniami rynku i analizami obejmującymi różne sektory rynku nieruchomości na całym świecie.

Obszary specjalizacji:

  • Międzynarodowe wyceny, w tym wyceny portfeli, na potrzeby zabezpieczenia kredytu, sekurytyzacji, fuzji i przejęć
  • Wyceny krajowe, w tym analiza rynku i konkurencji, wpływu aktualnej sytuacji politycznej na dany rynek, obecnej i planowanej infrastruktury oraz przepisów prawa
  • Wyceny poprzedzone badaniami rynku i analizą danych, w tym wyceny portfeli, projektów wieloetapowych, między innymi na potrzeby zabezpieczenia kredytu, fuzji i przejęć
  • Usługi doradcze, w tym analizy wykonalności, badania i analizy różnych sektorów rynku nieruchomości